Welkom bij RJBeheer

Via deze website kunt u kennismaken met RJBeheer.

RJBeheer begeleidt en ondersteunt particulieren om hun financiële zaken goed te regelen. RJBeheer richt zich op beschermingsbewind en/of budgetbeheer op maat.

Het ontstaan van RJBeheer komt voort uit mijn wens om van toegevoegde waarde voor de cliënten te zijn.   Persoonlijke benadering en begeleiding staan bij mij voorop. De wensen van de cliënt staan centraal binnen de (financiële) mogelijkheden die er zijn. RJBeheer houdt van openheid, duidelijkheid en respect naar elkaar toe, waarbij meedenken en ondersteunen verder gaat dan alleen maar de financiële huishouding. Denk hierbij aan begeleiding bij het aanvragen van voorliggende voorzieningen en vrijstellingen, het adviseren en hulp bieden bij het afsluiten van de juiste verzekeringen, contracten energiemaatschappijen, abonnementen telefonie/internet, etc. Vanuit mijn ervaringen in de schuldhulpverlening heb ik gemerkt dat persoonlijk contact  met cliënten, familie en/of begeleiders zeer belangrijk is voor het slagen van het traject van bewindvoering en/of budgetbeheer.

RJBeheer richt zich op specifieke doelgroepen uit de samenleving. Dit kunnen mensen zijn met een verstandelijke beperking, mensen met psychiatrische stoornis,  (ex)verslaafden, (ex)gedetineerden, mensen die al dan niet tijdelijk door omstandigheden niet in staat zijn om de financiën zelf te regelen, (oudere) mensen al dan niet in een verzorgings- of verpleegtehuis die geen naasten meer hebben of waar de naasten te ver weg wonen om de zaken te kunnen regelen. Of gewoon mensen die het prettig vinden dat genoemde zaken voor hen geregeld worden. RJBeheer geeft maatwerk voor iedere cliënt afgestemd op de persoonlijke situatie.

RJBeheer streeft ernaar rust en stabiliteit in de persoonlijke en financiële situatie van de cliënt te bewerkstelligen.

Neem vrijblijvend contact met mij op als u advies of hulp nodig heeft!

Ron Jakobs van RJBeheer